komplusDatacenterUtrzymanie aplikacji w chmurze

Nasi wybrani Klienci:

Udostępniamy serwery, w bezpiecznym centrum danych, pod aplikacje biznesowe Klienta.

Utrzymujemy rozwiązania CRM, ERP, HRM, BI, Panele Klienta, aplikacje dedykowane
i specjalizowane.

Zapewniamy usługi utrzymania platformy systemowej obejmujące sprzęt, oprogramowanie i administrację.

Służymy doradztwem dotyczącym rozwoju infrastruktury.

Więcej informacji o dedykowanych serwerach pod aplikacje biznesowe udzielą:

Bartek Domański
501 599 394, 22 843 20 51
bdomanski@komplus.pl

Bartosz Błądek
601 085 006, 22 843 20 51
bbladek@komplus.pl