Aplikacja do obsługi PPK

Aplikacja przeznaczona do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system, który ma na celu gromadzenie oszczędności długoterminowych pracowników. Ustawa dotycząca PPK weszła w życie 01.01.2019 roku. Program jest wdrażany stopniowo i jako pierwsze zaczęły się do niej stosować firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników.

Od 01.01.2020 r. program Pracownicze Plany Kapitałowe wchodzi w kolejny etap. Rządowym programem zostaną objęte firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. Bieżący okres do końca roku to doskonała okazja, aby przygotować swoją firmę na udział w PPK.

W odpowiedzi na wprowadzone przepisy, oferujemy Firmom wdrożenie aplikacji Comarch PPK, która ułatwi realizację programu rządowego.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są:

  • ewidencjonowanie danych uczestników PPK
  • comiesięczne naliczanie i ewidencjonowanie składek oraz przesyłanie ich do wybranej instytucji finansowej


KOMPLUS jako partner Comarch Partner oferuje wdrożenie aplikacji Comarch PPK, aktualizację i wsparcie informatyczne. Na zamówienie Klienta zespół specjalistów dostosuje realizację projektu do potrzeb biznesowych Firmy m.in integrując aplikację PPK z systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie lub projektując zintegrowany system z dodatkowymi funkcjonalnościami wspierającymi działanie przedsiębiorstwa.