komplusDatacenterUtrzymanie aplikacji w chmurze

Nasi wybrani Klienci:

Udostępniamy serwery, w bezpiecznym centrum danych, pod aplikacje biznesowe Klienta.

Utrzymujemy rozwiązania CRM, ERP, HRM, BI, Panele Klienta, aplikacje dedykowane
i specjalizowane.

Zapewniamy usługi utrzymania platformy systemowej obejmujące sprzęt, oprogramowanie i administrację.

Służymy doradztwem dotyczącym rozwoju infrastruktury.

Skontaktuj się z nami:
Bartłomiej Domański

Bartłomiej Domański
501 599 394
bdomanski@komplus.pl

Bartek Błądek

Bartosz Błądek
601 085 006
bbladek@komplus.pl