Polityka prywatności

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 25.07.2023 r.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych jest KOMPLUS z siedzibą w Warszawie ul. Krasnowolska 15, 02-849 Warszawa, kontakt z Administratorem jest możliwy telefonicznie.: +48 22 843 20 51 oraz mailowo: info@komplus.pl

Przetwarzane dane.

1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:

 • w trakcie kontaktu użytkowników z pracownikami KOMPLUS drogą mailową lub telefoniczną, podając przy tym dobrowolnie swoje dane (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)
 • poprzez wprowadzenie przez użytkowników danych w formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce Kontakt
 • zakupując bazy danych zawierające dane osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie im informacji handlowych drogą elektroniczną
 • tworząc własną bazę danych poprzez wyszukiwanie za pomocą przeglądarki internetowej firm oraz kontakt przy użyciu adresów mailowych ogólnodostępnych na stronach www
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)

 

2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są, w zakresie w jakim użytkownik wyraził na to zgodę, w celu:

 • odpowiedzi na zgłoszenie użytkownika, złożone za pośrednictwem Formularza lub drogą mailową, telefoniczną,
 • przekazywania użytkownikowi informacji o świadczonych usługach i produktach oferowanych przez KOMPLUS,
 • zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem, a przedstawicielem KOMPLUS na świadczenie usług i realizacji postanowień umowy,
 • przeprowadzenia rekrutacji,
 • oraz w zakresie w jakim podstawą do przetwarzania danych użytkownika jest przepis prawa powszechnie obowiązującego.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim.

1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
2. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, na czas określony, podmiotom trzecim, działającym na zlecenie Administratora w celu realizacji Umowy z użytkownikiem.

Prawa Użytkownika.

1. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a po zakończeniu realizacji tych celów będą przechowywane przez Administratora do czasu wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wymagających przetwarzania danych osobowych użytkownika.
2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zgoda użytkownika i/lub odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
4. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, na przetwarzanie danych poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail: info@komplus.pl
5. W sytuacji nie wyrażenia zgody lub ograniczenia jej do przetwarzania danych przez użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług, które wykonując na rzecz użytkownika bez zgody na przetwarzanie danych działałby z naruszeniem prawa.

Informacja o plikach cookies.

1. Strona www.komplus.pl korzysta z plików cookies o czym użytkownik jest informowany po wejściu na stronę.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i są wykorzystywane dla wygody korzystania ze strony.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest KOMPLUS.
4. Rodzaje cookies wykorzystywanych przez KOMPLUS:

 • Funkcjonalne pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu, jako użytkownika strony i są wykorzystywane dla wygody korzystania. Możesz skonfigurować przeglądarkę, aby blokowała lub ostrzegała o obecności tych plików cookie.
 • Statystyczne pliki cookies,  KOMPLUS wykorzystuje do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu z którego korzystasz wchodząc na naszą stronę.  Pozwalają nam sprawdzać źródła ruchu, badać jakie strony użytkownicy odwiedzają najczęściej oraz czy natrafiają na błędy.
  Narzędzia analityczne, które stosujemy to pliki cookie dostawców:
  Google Inc. – Polityka Google
  Facebook – Informacje o plikach cookie serwisu FacebookPolityka prywatności serwisu Facebook
 • Marketingowe pliki cookies, KOMPLUS wykorzystuje do wyświetlania spersonalizowanych reklam marketingowych użytkownikom, którzy odwiedzili stronę komplus.pl. Mogą być ustawiane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi dodaliśmy do naszych stron: 
  Google Inc. – Polityka Google  
  Facebook – Informacje o plikach cookie serwisu FacebookPolityka prywatności serwisu Facebook

5. Wchodząc na stronę www.komplus.pl możesz zaakceptować pliki cookies zgodnie z preferencjami korzystając z funkcji ustawień lub zablokować je w dowolnym momencie. Wybór tej ostatniej opcji oznacza, że użytkownik nie uzyska dostępu do niektórych spersonalizowanych usług, a tym samym może nie być w stanie w pełni wykorzystać możliwości oferowanych przez nasze witryny internetowe.