Referencje

Współpraca układa się bardzo dobrze, terminowo realizowane są wszystkie zadania, a informatycy prezentują wysoki poziom wiedzy i wsparcia dla naszych pracowników.

Eyal Keltsh

Wiceprezes Zarządu

od 2010 roku nieprzerwanie współpracujemy z firmą KOMPLUS…
…Współpraca oceniana jest przez nas wysoko, zarówno w aspekcie terminowości jak i innowacyjności proponowanych przez KOMPLUS rozwiązań oraz dopasowaniu do potrzeb naszej organizacji.

Agnieszka Kazimierczak

Dyrektor PR&CSR

Pracownicy KOMPLUS wykazują się wysokimi kompetencjami, dużym zaangażowaniem oraz elastycznością w podejściu do klienta, szybko reagują na zgłoszenia stanowiąc rzetelny i wykwalifikowany zespół.

Barbara Walczak

Kierownik Sprzedaży

Profesjonalizm, życzliwość, komunikatywność i ogromna kultura osobista wszystkich pracowników, cenna zwłaszcza na bardzo trudnym etapie wdrażania systemu, upoważniają nas do wystawienia KOMPLUS najlepszej opinii.

Krystyna Jarosz

Dyrektor Biura Reklamy

Dobrze oceniamy współpracę z pracownikami firmy KOMPLUS, którzy szybko reagują na nasze potrzeby i terminowo wykonują zlecane prace przy systemie.

Jolanta Muran

HR Support Services Manager

Opieka serwisowa ze strony firmy KOMPLUS oraz nadzór nad systemem komplusCRM są prowadzone w sposób rzetelny i systematyczny.

Marek Szymczak

Prezes Zarządu PosLab