Kontrola zleceń produkcyjnych

Kontrola zleceń produkcyjnych

Produkcja to uporządkowany ciąg działań podejmowanych w zakładzie produkcyjnym w celu wytworzenia produktu. Każdy rodzaj produkcji wymaga indywidualnego podejścia.

Różnych sposobów opracowania dokumentacji, szczegółowego planowania produkcji, zarządzania magazynem.

Ważnym aspektem produkcji, od samego początku prowadzenia działalności jest bieżąca kontrola zleceń produkcyjnych.


Wiedza o tym, na jakim etapie jest zlecenie produkcyjne pozwala na:

  • precyzyjne udzielanie informacji Klientowi, kiedy może spodziewać się dostawy zamówionych wyrobów
  • sprawniejsze reagowanie w przypadku zdarzeń losowych np. awarii maszyny
  • odnalezienie słabych ogniw procesu produkcyjnego, np. miejsc, gdzie zlecenia „utykają” wydłużając czas produkcji
  • rejestrację czasu pracy na gniazdach produkcyjnych
  • optymalne planowanie harmonogramu realizacji kolejnych zleceń
  • posiadanie bieżącej wiedzy o wszystkich realizowanych zleceniach i szybkie zarządzanie zmianą
  • zapobieganie przestojom
  • analizowanie i usprawnianie etapów produkcji


Sprawdzonym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem problemów wynikających z braku nadzoru nad zleceniami jest wprowadzenie systemu zarządzania produkcją typu ERP. Pozwala on na kontrolę działań od momentu wprowadzenia zlecenia do systemu, poprzez wszystkie etapy procesu produkcji aż do wystawienia faktury i dostarczenia produktu Klientowi.


Każde zlecenie produkcyjne wprowadzone do systemu, na każdym etapie produkcji wymaga od pracownika działania, które jest zapisywane w systemie (akcept karty technicznej, zamówienie komponentów, potwierdzenie testów jakości, przyjęcie na magazyn, wystawienie faktury). O każdej zmianie w harmonogramie system automatycznie informuje działy biorące udział w procesie produkcji, aby mogły wprowadzić korekty działań.


Dzięki możliwości śledzenia postępów realizacji zlecenia, pracownik działu handlowego może z wyprzedzeniem poinformować Klienta na kiedy planowana jest realizacja zamówienia. System zarządzania pozwala na bieżąco nadzorować i planować realizację zleceń a przy pomocy raportów analizować czy procesy produkcyjne są optymalne i nie wymagają zmian.Zobacz także: Oprogramowanie dla produkcji; System ERP dla produkcji