Baza CRM zgodna z RODO

Baza CRM zgodna z RODO

W 2018 roku weszło rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i narzuciło firmom nowe wymagania w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Wdrożenie systemu CRM uwzględniającego RODO zapewnia bezpieczeństwo danych i przetwarzanie ich zgodne z przepisami.


komplusCRM
to system do zarządzania relacjami z Klientem. Zawiera moduły wspierające działania handlowe, porządkuje zadania oraz historię działań sprzedażowych. Funkcje systemu dostosowane są do wymagań RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania i przechowywania danych osobowych.


Jest to bezpieczna baza danych, gdzie wszystkie informacje o Klientach zgromadzone są w jednym miejscu, do którego dostęp posiadają tylko uprawnieni pracownicy. Dostęp do danych chroniony jest wielowarstwowo poprzez stosowanie odpowiednich skryptów i konfiguracji bezpieczeństwa w tym certyfikatów SSL do bezpiecznych połączeń internetowych.


Baza CRM zgodna z RODO archiwizuje historię działań pracowników, umożliwiając sprawdzenie jakie dane zostały dodane lub usunięte z systemu, oraz kto ma do nich dostęp. Program umożliwia ustawienie obszarów dostępu indywidualnie dla każdego użytkownika, pozwalając na większą kontrolę i minimalizując działania niepożądane.


Zgodnie z RODO każda osoba, która udostępnia swoje dane, musi wyrazić zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie. BazaCRM umożliwia rejestrowanie zgód, które Klienci zaznaczają wypełniając formularze ze strony www lub podpisując dokumenty. Pozwala to na dokładne filtrowanie danych i wysyłkę materiałów marketingowych tylko do tych odbiorców, którzy wyrazili na to zgodę.

 
System z pewnością ułatwi działanie zgodnie z wymaganiami RODO firmom, w których prowadzone są aktywne działania handlowe i marketingowe. Poprawi bezpieczeństwo danych gromadzonych w przedsiębiorstwie.



komplusCRM dla Twojej Firmy – zobacz więcej

Infolinia Call Center zgodna z RODO – zobacz więcej