Migracja poczty firmowej do chmury dla ROBYG

Migracja poczty firmowej do chmury dla ROBYG

Na zamówienie firmy ROBYG zrealizowaliśmy bardzo duży projekt przeniesienia firmowej poczty e-mail do usługi Microsoft Office 365 Exchange Online.

Usługa pozwala na dostęp do poczty, kalendarza i kontaktów z dowolnego urządzenia, również mobilnego, przy użyciu przeglądarki sieci WEB lub aplikacji.

Ze względu na dużą liczbę pracowników oraz ok 400 kont pocztowych projekt migracji wymagał szczegółowego planu, aby niczego nie pominąć i nie zdezorganizować pracy firmy.


Prace podzieliliśmy na etapy. Bardzo ważnym elementem projektu była inwentaryzacja kont i wszystkich powiązań adresów mailowych z aplikacjami i użytkownikami, zaplanowanie terminu migracji dla całej organizacji oraz poinstruowanie wszystkich pracowników o planowanych działaniach.

Aby przygotować użytkowników na zmiany, przygotowaliśmy odpowiednie instrukcje oraz uruchomiliśmy infolinię do kontaktu z technikami.


Bardzo dużym wsparciem, usprawniającym realizację projektu było pełne zaangażowanie pracowników, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji planu, zgłaszali uwagi, zapoznali się i zastosowali do otrzymanych instrukcji.


Przeczytaj także:

Firmowa poczta e-mail w chmurze – zobacz więcej