Task Manager – Narzędzie do zarządzania zadaniami w firmie

Task Manager – Narzędzie do zarządzania zadaniami w firmie

Projekt wdrożony w kwietniu 2018r. dla ROBYG SA

 

Celem aplikacji jest usprawnienie zarządzania zadaniami w organizacji. Pozwala na planowanie, przydzielanie zadań oraz nadzór nad ich wykonaniem, co może przyczynić się do poprawienia efektywności i wydajności firmy.

 

Managerowie (oraz osoby uprawnione) mogą zlecać poprzez aplikację zadania pracownikom firmy. Pracownik może również uzupełniać listę zadań samodzielnie, dodawać uwagi, odznaczać ich wykonanie. Drogą mailową otrzymuje powiadomienia o nowych zadaniach oraz o zleceniach, które nie zostały wykonane w terminie.
Managerowie otrzymują raporty ze stanu realizacji przydzielonych działań poszczególnym osobom.

 

Funkcjonalności:

  • Dodawanie do aplikacji, działów i stanowisk odwzorowując strukturę firmy
  • Przydzielanie zadań użytkownikom
  • Określanie terminu realizacji
  • Szybka lista działań do wykonania
  • Filtrowanie działań po statusie/terminie wykonania/użytkowniku
  • Możliwość dodawania informacji dodatkowych, danych Klienta, uwag
  • Oznaczanie wykonania zadania
  • Powiadomienia e-mail o przeterminowanych zadań
  • Powiadomienia e-mail o przydzielonych zadaniach
  • Raport podsumowujący wykonanie zadań

 

Aplikację na potrzeby Klienta można rozbudować o dodatkowe funkcjonalności.