Programy informatyczne dla HR

Programy informatyczne dla HR

Programy informatyczne dla HR to rozwiązania usprawniające zarządzanie pracownikami. Łączy szereg niezbędnych funkcji HR i zapewnia, że ​​codzienne procesy kadrowe są łatwe w zarządzaniu i łatwo dostępne.

Systemy klasy HRM (ang. Human Resource Management) to rozwiązania informatyczne usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim. KOMPLUS stworzył platformę HRM wg. własnego projektu.   

System HR składa się z kilku modułów, które aby mogły pełnić swoje funkcje muszą być dostosowane do potrzeb pracowników HR oraz planów biznesowych przedsiębiorstwa. Dlatego wdrożenie systemu poprzedzamy pełną analizą potrzeb Klienta i wprowadzeniem potrzebnych modyfikacji.

Dzięki integracji poszczególnych rozwiązań, w jednym systemie znajduję się baza danych pracowników, historia działań oraz dokumentacja. 
Programy informatyczne dla HR to kompleksowe rozwiązanie, które poprzez automatyzację procesów i usprawnienie komunikacji przyspieszają procesy kadrowe oraz porządkują niezbędną dokumnetację.

Platforma HRM składa się z aplikacji:

Premie –  do wyliczania premii pracowniczych,  ustalonych wg. kryteriów premiowania obecnego w firmie

Wnioski pracownicze – do składania elektronicznych wniosków pracowniczych, w tym rekrutacyjnych, wynagrodzenia również urlopowych

Budżety – do planowania i realizacji budżetów oraz celów pracowniczych tzw.: KPI (Key Performance Indicators)

Szkolenia – do zarządzania ścieżkami kariery w firmie. Manager definiuje szkolenia z których mogą korzystać pracownicy aplikując na nie przy pomocy systemu.  Mogą również proponować  własne

Egzamin – do przeprowadzania egzaminów z możliwością ustawiania progów zdawalności oraz raportami dla kierownictwa

E-learning –  do przeprowadzania wideo szkoleń oraz egzaminów na zakończenie każdej lekcji, sprawny onboarding nowego pracownika – zapoznanie z procedurami i wewnętrznymi zasadami pracy

Programy informatyczne dla HR to rozwiązanie dopasowane do Twojego przedsiębiorstwa.


Potrzebujesz więcej informacji?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI