Programy informatyczne dla HR

Programy informatyczne dla HR

Systemy klasy HRM (ang. Human Resource Management) to rozwiązania informatyczne usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim. KOMPLUS stworzył platformę HRM wg. własnego projektu.

System składa się z kilku modułów, które aby mogły pełnić swoje funkcje muszą być dostosowane do potrzeb pracowników HR oraz planów biznesowych przedsiębiorstwa. Dlatego wdrożenie systemu poprzedzamy pełną analizą potrzeb Klienta i wprowadzeniem potrzebnych modyfikacji.

Dzięki integracji poszczególnych rozwiązań w jednym systemie znajduję się baza danych pracowników, historia działań oraz dokumentacja. 

Platforma HRM składa się z aplikacji:

Premie –  do wyliczania premii pracowniczych,  ustalonych wg. kryteriów premiowania obecnego w firmie

Wnioski pracownicze – do składania elektronicznych wniosków pracowniczych, w tym rekrutacyjnych i wynagrodzenia

Budżety – do planowania i realizacji budżetów oraz celów pracowniczych tzw.: KPI (Key Performance Indicators)

Szkolenia – do zarządzania ścieżkami kariery w firmie. Manager definiuje szkolenia z których mogą korzystać pracownicy aplikując na nie przy pomocy systemu.  Mogą również proponować  własne

Egzamin – do przeprowadzania egzaminów z możliwością ustawiania progów zdawalności oraz raportami dla kierownictwa

E-learning –  do przeprowadzania wideo szkoleń oraz egzaminów na zakończenie każdej lekcji

 


Potrzebujesz więcej informacji?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI