Programy informatyczne dla HR

Systemy klasy HRM (ang. Human Resource Management) to rozwiązania informatyczne usprawniające zarządzanie kapitałem ludzkim. KOMPLUS stworzył platformę HRM wg. własnego projektu.

System składa się z kilku modułów, które aby mogły pełnić swoje funkcje muszą być dostosowane do potrzeb pracowników HR oraz planów biznesowych przedsiębiorstwa. Dlatego wdrożenie systemu poprzedzamy pełną analizą potrzeb Klienta i wprowadzeniem potrzebnych modyfikacji.

Dzięki integracji poszczególnych rozwiązań w jednym systemie znajduję się baza danych pracowników, historia działań oraz dokumentacja. 

Platforma HRM składa się z aplikacji:

Premie –  do wyliczania premii pracowniczych,  ustalonych wg. kryteriów premiowania obecnego w firmie

Wnioski pracownicze – do składania elektronicznych wniosków pracowniczych, w tym rekrutacyjnych i wynagrodzenia

Budżety – do planowania i realizacji budżetów oraz celów pracowniczych tzw.: KPI (Key Performance Indicators)

Szkolenia – do zarządzania ścieżkami kariery w firmie. Manager definiuje szkolenia z których mogą korzystać pracownicy aplikując na nie przy pomocy systemu.  Mogą również proponować  własne

Egzamin – do przeprowadzania egzaminów z możliwością ustawiania progów zdawalności oraz raportami dla kierownictwa

E-learning –  do przeprowadzania wideo szkoleń oraz egzaminów na zakończenie każdej lekcji

 


Potrzebujesz więcej informacji?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI