Aplikacja HRM – zarządzanie wnioskami personalnymi

Aplikacja HRM – zarządzanie wnioskami personalnymi

Na zamówienie naszego stałego Klienta przygotowaliśmy aplikację z klasy HRM, usprawniającą zarządzanie kapitałem ludzkim. Program wspiera proces zatrudniania pracowników poprzez zautomatyzowaną ścieżkę składania wniosków personalnych dotyczących: zatrudnienia, nadgodzin, zmiany warunków lub rozwiązania stosunku pracy.

 

Aplikacja jest zintegrowana z systemem Kadry-Płace. Każdy wniosek przechodzi odgórnie określoną ścieżkę akceptacji przez pracownika oraz odpowiednie osoby w dziale HR. Zawiera podgląd złożonych wniosków i raporty pokazujące min. stan zapotrzebowania na dany moment. Kontroluje budżet ustalony dla danej jednostki.

 

Kluczowym czynnikiem było wykonanie i wdrożenie systemu w krótkim, ustalonym przez Klienta czasie. Dzięki dobrze zaplanowanym działaniom zespołu projektowego ograniczony czas został dobrze wykorzystany a prace zakończyły się sukcesem.

Zobacz także: Aplikacje Premie; Programy informatyczne dla HR