Rejestracja pracy zdalnej. Nowy Kodeks Pracy

Rejestracja pracy zdalnej. Nowy Kodeks Pracy
Usprawnij dokumentowanie pracy zdalnej, za pomocą aplikacji do rejestracji czasu pracy oraz raportowania wykonanych zadań przez pracowników.

W lutym Kodeks Pracy został znowelizowany o przepisy dotyczące pracy zdalnej. Ustawa określa zasady świadczenia pracy zdalnej i hybrydowej oraz reguluje sposób dokumentacji potwierdzający jej wykonywanie zgodnie z przepisami.

Jak w prosty sposób wywiązać się z narzuconych wymagań dokumentowania pracy zdalnej? Rozwiązaniem jest wdrożenie aplikacji do raportowania pracy zdalnej, która zawiera moduł:

Potwierdzania obecności podczas pracy zdalnej

Pozwala pracownikowi na elektroniczne potwierdzanie rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej. Pracodawca może pobrać z systemu raport za dowolny okres a także go wydrukować w celu przekazania do działu kadr.

Raportowania wykonanych zadań podczas pracy zdalnej

Monitorowanie postępów w pracy ma znaczenie przy niektórych formach zatrudnienia a także przy rozliczaniu projektów w które zaangażowany jest pracownik. Raporty składane przez pracowników w systemie zajmują dużo mniej czasu niż wysyłane mailem, umożliwiają wpisywanie zadań na bieżąco w ciągu dnia. Pozwalają pracodawcy na ich analizę, sprawne rozliczanie i archiwizowanie.

Na życzenie Klienta, aplikacja może zostać rozbudowana o inne moduły usprawniające pracę zdalną np. obsługę wniosków urlopowych lub wspólny kalendarz działań. 

Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem kompleksowego rozwiązania usprawniającego obieg dokumentów poczytaj o Platformie HRM  – stworzonej według naszego projektu. W jednym systemie znajduje się baza danych pracowników, historia działań oraz dokumentacja.  Jest rozwiązaniem, które pomieści odpowiednio zintegrowane moduły do realizacji spraw pracowniczych, dostosowanych do potrzeb pracodawców, pracowników HR a także planów biznesowych przedsiębiorstwa np. moduł do rozliczania premii, budżetowania, przeprowadzania szkoleń wewnętrznych oraz obiegu dokumentów np. przesyłania wniosków urlopowych, rejestracji czasu pracy czy zadań projektowych. 


Potrzebujesz więcej informacji?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

BARTŁOMIEJ DOMAŃSKI

+48 501 599 394

bdomanski@komplus.pl