Rozwiązania HRM ułatwieniem w dobie pracy zdalnej

Jak zarządzać sprawami pracowniczymi w dobie pracy zdalnej? Rozwiązaniem są elektroniczne wnioski urlopowe i raportowanie pracy zdalnej za pomocą rozwiązań informatycznych.

Obecnie wiele firm przyjęło model pracy z domu lub hybrydowej. Praca zdalna może stwarzać trudności w administrowaniu sprawami pracowniczymi. Brak jednoznacznych wytycznych w Kodeksie pracy pozwala na wybranie przez pracodawcę formy składania i rejestrowania wniosków urlopowych czy rejestru obecności. Więc na dobrą sprawę pracownik może wysłać mail z prośbą o urlop lub plik w excel-u z ewidencją zadań i godzin pracy. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się w praktyce? 

Systemy HRM lub platformy pracownicze to propozycja sprawnego rozwiązania na obieg dokumentów pracowniczych podczas pracy zdalnej. Gwarantują porządek i sprawniejszą obsługę wniosków, pozwalają na przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej, zapewniają ochronę danych osobowych. 

Obsługa wniosków urlopowych

W przypadku pracy zdalnej rozwiązaniem mogą być elektroniczne wnioski urlopowe. Obieg wniosków urlopowych za pomocą systemu to bezpieczne i wygodne rozwiązanie zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.  Porządkuje kwestie personalne i bieżącą kontrolę nad realizacją planów urlopowych. Pracownik rejestruje swój wniosek w systemie, może kontrolować ilość wykorzystanych dni w trakcie roku. Pracodawca w łatwy sposób akceptuje wnioski zarejestrowane w systemie, może wygenerować szczegółowy raport lub przekazać dostęp do modułu urlopów pracownikowi działu kadr.

Potwierdzenie obecności podczas pracy zdalnej

Pozwala pracownikowi na elektroniczne potwierdzanie rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej. Pracodawca może pobrać z systemu raport za dowolny okres a także go wydrukować w celu przekazania do działu kadr.
Pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru czasu pracy w wybranej przez siebie formie. Służy ona do ustalania prawa do wynagrodzenia, jest dowodem na usprawiedliwioną i nieusprawiedliwioną nieobecność. Ma znaczenie w przypadku obliczania prawa do urlopu czy dodatku za nadgodziny. 

Raportowanie wykonanych zadań podczas pracy zdalnej

Monitorowanie postępów w pracy ma znaczenie przy niektórych formach zatrudnienia a także przy rozliczaniu projektów w które zaangażowany jest pracownik lub gdy jeden pracownik obsługuje kilka firm na przykład świadcząc usługi serwisowe.  Raporty składane przez pracowników w systemie zajmują dużo mniej czasu niż wysyłane mailem, umożliwiają wpisywanie zadań na bieżąco w ciągu dnia. Pozwalają pracodawcy na ich analizę i sprawne rozliczanie.

Kalendarz ważnych terminów

funkcjonalność umożliwia kontrolę ważnych terminów związanych z działalnością przedsiębiorstwa np. obowiązujących ubezpieczeń, terminów zakończenia umów z dostawcami usług, wykupienia subskrypcji używanych aplikacji, opłat abonamentowych. System wysyła przypomnienie o konieczności zaktualizowania działania przed wygaśnięciem ustalonego terminu.

Platforma HRM usprawniająca zarządzanie kapitałem ludzkim

Platforma HRM jest rozwiązaniem, które stworzyliśmy według własnego projektu. W jednym systemie znajduje się baza danych pracowników, historia działań oraz dokumentacja.  Jest rozwiązaniem, które pomieści wiele zintegrowanych modułów do realizacji spraw pracowniczych, dostosowanych do potrzeb pracodawców, pracowników HR oraz planów biznesowych przedsiębiorstwa np. moduł do rozliczania premii, budżetowania, przeprowadzania szkoleń wewnętrznych, obiegu dokumentów np. przesyłania wniosków pracowniczych. 


Potrzebujesz więcej informacji?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI