Rozwiązania HRM ułatwieniem w dobie pracy zdalnej

Rozwiązania HRM ułatwieniem w dobie pracy zdalnej

Jak zarządzać sprawami pracowniczymi w dobie pracy zdalnej? Rozwiązaniem są elektroniczne wnioski urlopowe i raportowanie pracy zdalnej za pomocą rozwiązań informatycznych.

Obecnie wiele firm przyjęło model pracy z domu lub hybrydowej. Praca zdalna może stwarzać trudności w administrowaniu sprawami pracowniczymi. Brak jednoznacznych wytycznych w Kodeksie pracy pozwala na wybranie przez pracodawcę formy składania i rejestrowania wniosków urlopowych czy rejestru obecności. Więc na dobrą sprawę pracownik może wysłać mail z prośbą o urlop lub plik w excel-u z ewidencją zadań i godzin pracy. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się w praktyce? 

Systemy HRM lub platformy pracownicze to propozycja sprawnego rozwiązania na obieg dokumentów pracowniczych podczas pracy zdalnej. Gwarantują porządek i sprawniejszą obsługę wniosków, pozwalają na przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej, zapewniają ochronę danych osobowych. 

Obsługa wniosków urlopowych

W przypadku pracy zdalnej rozwiązaniem mogą być elektroniczne wnioski urlopowe. Obieg wniosków urlopowych za pomocą systemu to bezpieczne i wygodne rozwiązanie zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.  Porządkuje kwestie personalne i bieżącą kontrolę nad realizacją planów urlopowych. Pracownik rejestruje swój wniosek w systemie, może kontrolować ilość wykorzystanych dni w trakcie roku. Pracodawca w łatwy sposób akceptuje wnioski zarejestrowane w systemie, może wygenerować szczegółowy raport lub przekazać dostęp do modułu urlopów pracownikowi działu kadr.

Potwierdzenie obecności podczas pracy zdalnej

Pozwala pracownikowi na elektroniczne potwierdzanie rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej. Pracodawca może pobrać z systemu raport za dowolny okres a także go wydrukować w celu przekazania do działu kadr.
Pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru czasu pracy w wybranej przez siebie formie. Służy ona do ustalania prawa do wynagrodzenia, jest dowodem na usprawiedliwioną i nieusprawiedliwioną nieobecność. Ma znaczenie w przypadku obliczania prawa do urlopu czy dodatku za nadgodziny. 

Raportowanie wykonanych zadań podczas pracy zdalnej

Monitorowanie postępów w pracy ma znaczenie przy niektórych formach zatrudnienia a także przy rozliczaniu projektów w które zaangażowany jest pracownik. Także gdy jeden pracownik obsługuje kilka firm, na przykład świadcząc usługi serwisowe.  Raporty składane przez pracowników w systemie zajmują dużo mniej czasu niż wysyłane mailem, umożliwiają wpisywanie zadań na bieżąco w ciągu dnia. Pozwalają pracodawcy na ich analizę i sprawne rozliczanie.

Kalendarz ważnych terminów

funkcjonalność umożliwia kontrolę ważnych terminów związanych z działalnością przedsiębiorstwa np. obowiązujących ubezpieczeń, terminów zakończenia umów z dostawcami usług, wykupienia subskrypcji używanych aplikacji, opłat abonamentowych. System wysyła przypomnienie o konieczności zaktualizowania działania przed wygaśnięciem ustalonego terminu.

Platforma HRM usprawniająca zarządzanie kapitałem ludzkim

Platforma HRM jest rozwiązaniem, które stworzyliśmy według własnego projektu. W jednym systemie znajduje się baza danych pracowników, historia działań oraz dokumentacja.  Jest rozwiązaniem, które pomieści odpowiednio zintegrowane moduły do realizacji spraw pracowniczych, dostosowanych do potrzeb pracodawców, pracowników HR a także planów biznesowych przedsiębiorstwa np. moduł do rozliczania premii, budżetowania, przeprowadzania szkoleń wewnętrznych oraz obiegu dokumentów np. przesyłania wniosków pracowniczych. 


Potrzebujesz więcej informacji?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

BARTŁOMIEJ DOMAŃSKI

+48 501 599 394

bdomanski@komplus.pl